lp
Tematyka zajęć
godz
Umiejętności
1
1
Sprawne obsługiwanie komputera. Bhp przy pracy.
2
2
Rozpoznawanie elementów składowych zestawu komputerowego.
Prawidłowe uruchamianie i kończenie pracy z komputerem.
3
2
Rozpoznawanie podstawowych urządzeń zewnętrznych - korzystanie z nich.
4
·       znaczenie poszczególnych klawiszy
·       zasady prawidłowego pisania na klawiaturze
2
Znajomość poszczególnych klawiszy oraz ich kombinacji, umiejętność stosowania ich.
5
·            pojęcia: pulpit, ikona, okno, pasek zadań, skrót, menu kontekstowe
·            obsługa myszy, metody uruchamiania programów
·            podstawowe zadania związane z obsługą środowiska
3
·       Znajomość podstawowych pojęć.
·       Stosowanie poleceń (opcji) środowiska pozwalających na obsługę aplikacji użytkowych. Uruchamianie programów.
·       Uzyskiwanie informacji o zasobach programowych komputera.
·       Stosowanie składników paska zadań i panelu sterowania, ich przeznaczenie oraz obsługa.
6
·            pojęcia: plik, folder, drzewo folderów, schowek, zasady nazywania plików i folderów
·            operacje na plikach i folderach
·            zapisywanie prac na dysku oraz ich odczytywanie
3
·       Znajomość pojęć,
·       Zakładanie folderów,
·       Zmienianie nazwy,
·       zapisywanie danych w folderach,
·       Kopiowanie i usuwanie plików oraz folderów. Wyświetlanie zawartości folderu.
7
·            wewnętrzna i zewnętrzna
·            jednostki pamięci
3
·       Różnice pomiędzy pamięcią wewnętrzną i zewnętrzną. 
·       Znajomość podstawowych jednostek informacji (B,KB, MB, GB,TB)
8
·            uruchamianie programu
·            dobór narzędzi i kolorów
·            wstawianie napisów w obszarze rysunku
·            operacje na fragmentach rysunków
·            zapisywanie rysunku i otwieranie do dalszej pracy
4
·       Uruchamianie edytora grafiki.
·       Rozróżnianie narzędzi edytora.
·       Wykorzystanie gotowych narzędzi do rysowania figur płaskich, stosowanie narzędzi do wypełniania obszaru.
·       Wykonywanie prostych rysunków z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Wstawianie napisów.
·       Zachowywanie prac pod odpowiednią nazwą w wybranym pliku we wskazanym folderze.
9
Praca z edytorem tekstu: Notatnik i Word
·            uruchamianie programu
·            podstawowe zasady tworzenia dokumentów tekstowych
·            redagowanie dokumentu
·            formatowanie tekstu
·            operacje na blokach tekstu
·            stosowanie tabulatorów
·            numerowanie i punktowanie
·            wzory matematyczne
·            tworzenie tabelek
·            włączanie grafiki do tekstu
·            zapisywanie i odczytywanie dokumentów
16
·       Uruchamianie edytora tekstu.
·       Obsługa interfejsu edytora. Ustawianie dla danego dokumentu układu strony.
·       Pisanie prostego tekstu z zachowaniem zasad interpunkcji, poruszanie się po tekście, poprawianie błędów, formatowanie tekstu, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie całego tekstu lub jego fragmentów.
·       Stosowanie indeksów górnych, dolnych, numerowania, punktowania.
·       Tworzenie tabelek, modyfikowanie ich. Łączenie grafiki z tekstem.
·       Zapisywanie dokumentów.
·       Przygotowanie tekstu do druku.
10
Przykłady wykorzystania multimedialnych programów edukacyjnych.
3
Uruchamianie wybranego programu multimedialnego, poruszanie się po jego interaktywnym środowisku.
11
1
Ogólne podsumowanie, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.